Headerafbeelding

OASE: wat is het?

Er zijn verschillende noodsituaties te onderscheiden die de continuïteit van een bedrijf en/of de harmonie in de familie kunnen bedreigen. De term ‘OASE’ wordt daarvoor gebruikt. Het is een samenvatting van vier verschillende situaties:

  • Overlijden
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Stoppen met werken
  • Echtscheiding

Onder de situatie ‘stoppen met werken’ valt uiteraard niet uw pensioen. Dat is een vooropgezet plan. Bij OASE wordt dan bedoeld dat u moet stoppen door een burn-out of een andere directe oorzaak.
De anticipatie op deze noodsituaties, die vaak leiden tot noodopvolging, is vaak niet goed. Veel ondernemers denken dat ze wel goed voorbereid zijn, maar in de praktijk blijkt dat ze zich juist niet in een ‘oase’ van rust en stabiliteit bevinden … 
Wat wilt u … de twijfel laten regeren óf onderneemt u actie om alles wél tot een stabiele situatie te brengen?
Het in kaart brengen van mogelijke kansen en bedreigingen in de toekomst, ook op het persoonlijk vlak, is een aan te raden strategie. U heeft immers al een goede basis, dat wilt u toch ook in de toekomst zo houden?

citaat
draad en naald
draad en naald